M20 maglina Trifid

Fotografija veće razlučivosti

Informacije o fotografiji:

Datum: 13.07.2007.
Oprema: SBIG ST2000XM s CFW8a i Astronomik tip 2c LRGB kompletom filtera kroz WO ZS105ED teleskop na Losmandy GM8 montaži. WO ZS105ED je snimao kod f5.6 uz korištenje WO 0.8X reduktora fokusa/korektora.
Vrsta fotografije: LRGB
Vrijeme ekspozicije: 9X6min Luminance spregnuto 1X1, RG&B 4X4min spregnuto 2X2 za svaki kanal.
Komentar: M20 je meni dosta nezgodan objekt za snimanje, budući da se na našoj zemljopisnoj širini ne diže više od 20 stupnjeva iznad horizonta.

Informacije o objektu:

Oznake objekta:

M20, NGC6514, maglina Trifid, Barnard 85 (tamna maglina)
Tip objekta:
Difuzna emisiona i reflektirajuća maglina, tamna apsorpciona maglina
Veličina objekta:
28'
Sazviježđe: Strijelac
Komentar:
M20 je interesantan objekt koji lijepo demonstrira sva tri glavna tipa astronomskih maglina. Crvenkasti dio magline je emisiona maglina koja svijetli u svjetlosti pobuđenih vodikovih atoma. Vodik pobuđuje na svijetljenje grupa vrućih, mladih zvijezda koje se nalaze u središtu magline. Plavkasti dio magline je reflektirajuća maglina, zapravo oblak međuzvje-zdane prašine koji reflektira svjetlost zvijezda. M20 zahvaljuje svoje ime, Trifid maglina, tamnoj maglini koja je dijeli na tri glavna dijela. Tamne magline su gusti oblaci međuzvjezdane prašine koji nam zaklanjaju svjetlost objekata koji se nalaze iza njih. Udaljenost do magline Trifid nije točno poznata, procjenjuje se na nekih 5000 sg.

Povezane fotografije:

Lista povezanih fotografija:

Maglina Trifid i M21, OSC, Altair Hypercam 533C kroz APM/LZOS 105/650 teleskop

 

Home